Edo Kars Photography Privacy Statement

In deze Privacy statement informeren wij u graag over de manier waarop wij bij Edo Kars Photography met uw persoonsgegevens omgaan. Edo Kars Photography is overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen: de AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Edo Kars Photography kan deze Privacy statement op enige moment aanpassen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in verband met aanpassingen in de Algemene verordening gegevensbescherming, of daaraan gerelateerde Nederlandse wet- of regelgeving of indien aanwijzingen of berichtgeving van de Autoriteit persoonsgegevens daartoe aanleiding geven.

1. Op wie is deze Privacy statement van toepassing?

Deze Privacy statement is van toepassing op alle natuurlijke personen die de website van Edo Kars Photography bezoeken of op degenen wiens persoonsgegevens Edo Kars Photography gebruikt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht of in het kader van promotie, marketing of reclame.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Edo Kars Photography?

De exacte persoonsgegevens hangen af van de persoonsgegevens die door opdrachtgever aan Edo Kars Photography zijn verstrekt in het kader van de uitvoering van een opdracht. De persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

  • Email adres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Functie/titel
  • bankrekeningnummers
  • Beeldmateriaal (foto en video)
  • Informatie automatisch verkregen uit Google analytics, wanneer u onze website www.edokars.com bezoekt.
3. Van wie verwerkt Edo Kars Photography persoonsgegevens?

Edo Kars Photography verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen van organisaties en bedrijven in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, van toeleveranciers, en van personen (modellen of figuranten) van wie in het kader van de uitvoering van een opdracht beeldmateriaal wordt gemaakt. Tevens verwerken wij persoonsgegevens in de vorm van emailadressen van bezoekers van onze website die gebruik maken van mogelijkheid om zelf een ‘custom pdf portfolio’ te genereren van het op onze website gepubliceerde en openbaar toegankelijke beeldmateriaal en deze per email aan hen te laten versturen.

4. Voor welke doeleinden verwerkt Edo Kars Photography uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van een door u aan Edo Kars Photography verstrekte opdracht. Voor in het bijzonder de tenaamstelling van de met opdrachtgever te sluiten overeenkomst van opdracht, facturen of om contact met u te kunnen houden.
Tevens kan Edo Kars Photography persoonsgegevens voor promotionele doeleinden gebruiken. Dit betreft contactgegevens welke in het kader van de uitvoering van een opdracht door opdrachtgever zijn verstrekt of persoonsgegevens welke in het kader van de opdracht zijn gegenereerd in de vorm van beeldmateriaal en contactgegevens welke uit openbare elektronische bronnen zijn verkregen, zoals Linkedin of openbaar toegankelijke websites van organisaties en bedrijven.

Ten slotte gebruiken wij persoonsgegevens welke automatisch door in het bijzonder “Google analytics” zijn gegenereerd bij het bezoeken van onze website www.edokars.com ten behoeve van gebruikersstatistieken. Deze geven ons een beeld van onder andere de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het gaat hierbij veelal om algemene rapportages, zonder informatie over individuele natuurlijke personen. De verkregen informatie is voor ons belangrijk om onze website te kunnen verbeteren.

5. Gebruik van cookies op onze website www.edokars.com

Wij verwerken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

6. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op de navolgende in de AVG gestelde grondslagen:
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• de betrokkene wiens gegevens het betreft heeft voor de verwerking toestemming gegeven.

7. Hoe heeft Edo Kars Photography uw persoonsgegevens verkregen?

Edo Kars Photography verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens welke direct door klanten in het kader van de uitvoering van een opdracht zelf elektronisch (per email) aan Edo Kars Photography zijn verstrekt of welke op publiek toegankelijke websites van organisaties en bedrijven (openbaar) beschikbaar zijn gesteld. Tevens verwerken wij persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal welke door ons zijn gegenereerd in het kader van de uitvoering van een opdracht.

8. Hoe lang bewaart Edo Kars Photography uw persoonsgegevens?

Edo Kars Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking ten behoeve van de in deze Privacy statement aangegeven doeleinden. Tenzij Edo Kars Photography in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moet bewaren zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen.

9. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn alleen op vertrouwelijke basis toegankelijk voor daartoe door Edo Kars Photography geautoriseerde personen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit inzake de uitvoering van de overeenkomst van opdracht noodzakelijk is. Zulks gebeurt niet eerder dan na overleg met u. Tevens leveren wij persoonsgegevens, welke staan vermeld op facturen aan onze externe accountant om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in het kader van de belastingwet.

10. Geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

De persoonsgegevens worden uitsluitend vastgelegd en bewaard in Nederland. De persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

11. Hoe beveiligt Edo Kars Photography uw persoonsgegevens?

Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij maken gebruik van elektronisch en fysieke beveiliging. Wij maken geen gebruik van cloud opslag diensten.

12. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. U kunt verzoeken om:
• inzage in de persoonsgegevens die Edo Kars Photography van u heeft verkregen.
• uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u vindt dat de persoonsgegevens die Edo Kars Photography van u verwerkt incompleet of onjuist zijn.

• bepaalde persoonsgegevens van u te wissen of beperkt door ons te laten verwerken.
• uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, te weten: De website van de AP. In voorkomend geval heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Onze persoonsgegevens

Indien u naar aanleiding van deze Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen metHanneke Vos: hanneke@edokars.com

Pin It on Pinterest

Share This
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien